Biuro rachunkowe

Zapewniamy:

  • pełną obsługę kadrowo - płacową
  • doradztwo podatkowe
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, ewidencji VAT, ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • pomoc w wystawianiu faktur, zaświadczeń, dokumentów do urzędów
  • sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych, wniosków kredytowych, analiz finansowych
  • przygotowywanie prognoz: bilansów, rachunków zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym
  • reprezentację przed urzędami
  • wsparcie w zakresie prowadzenia każdego rodzaju działalności gospodarczej
  • 100% zaufania i przestrzeganie tajemnicy handlowej